fbpx

Growing Games

Growing Games was een stimuleringsprogramma (2014- medio 2016) om de duurzame groei van de Nederlandse applied game-sector te bevorderen. Uiteraard groeit de sector autonoom, Growing Games beoogde de groei versnellen door de sector (nog) dichter bij potentiële afzetmarkten en groeikapitaal te brengen.

Het programma sloot waar mogelijk aan bij bestaande programma’s en initiatieven die al door de deelnemende partners werden uitgevoerd. Door deze activiteiten te bundelen en gericht in te zetten, wilden de partners grotere bedrijven creëren voor meer werkgelegenheid, meer omzet en welvaart genereren voor de Nederlandse economie, betere toegang realiseren voor Nederlandse gamestudio’s tot de internationale markt en een sterker en innovatiever ecosysteem in de gamesindustrie ontwikkelen.

Om dit te bereiken, werkten meer dan 25 partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen aan een sterker en innovatiever ecosysteem, inclusief crossovers met andere industrieën en professionalisering van ondernemerschap. Het project was daarom opgedeeld in een aantal deelprojecten.

The Games Monitor 2015: The Full Report
The Games Monitor 2015: The Full Report

The Games Monitor 2015 presents an overview of the economic development of the Dutch games industry between 2011 and 2015. Besides number and size of companies, jobs and game students, the report looks into the trends and developments for applied and entertainment games in the Netherlands. Analysis of a survey and discussions with experts were used to provide a more in-depth analysis of the challenges the industry faces to achieve growth. To put things into international perspective, the Games Monitor also presents some findings for other European countries.

Slotevent Growing Games met keynote Jane McGonigal
Slotevent Growing Games met keynote Jane McGonigal

Het tweejarig stimuleringsprogramma voor Nederlandse applied games zit er bijna op. Growing Games nodigt je daarom uit voor Growing Games: the Harvest, op 5 februari 2016 in de Jaarbeurs Utrecht. Er is beperkt plaats, dus meld je snel aan voor ons gratis slotevent.

Motek Medical en Virtual Play winnaars call Revalidate
Motek Medical en Virtual Play winnaars call Revalidate

Motek Medical i.s.m. Virtual Play zijn gekozen als winnaars van de Growing Games Cure & Care call Revalidate! De bedrijven pitchte een mobiele game waarbij een accelerometer op de arm wordt geplaatst. Marlies Schijven, chirurg bij het AMC, is initiatiefnemer voor...

Games Monitor: main facts & figures of the Dutch Games Industry
Games Monitor: main facts & figures of the Dutch Games Industry

Last October, the preliminary results from the Games Monitor were presented during Control Conference. Following further research and discussions with industry representatives, Games Monitor presents a fact sheet containing an overview of the economic development of the Dutch games industry between 2011 and 2015.

Crowdfunding Workshop Voorjaar 2015
Crowdfunding Workshop Voorjaar 2015

In het voorjaar van 2015 heeft er een leerzame crowdfunding masterclass plaatsgevonden. Tijdens twee intensieve sessies werden de vele verschillende aspecten van crowdfunding gedeeld en gediscussieerd over wat crowdfunding eigenlijk is: hoe je een crowdfundingcampagne...

Wereldwijde groei van applied games

De applied gamessector heeft een enorme groeipotentie. In 2010 bedroeg het wereldwijde volume van applied games games 1,5 miljard euro. In 2014 was dat al gegroeid naar 4,5 miljard en de verwachting is dat het in 2018 om ruim 11,7 miljard euro gaat (bron: “Serious Gaming: State of Play, Challenges and Market Prospects” door marktonderzoeksbureau IDATE Research, december 2014). Wij willen dat de Nederlandse applied gamebedrijven bovengemiddeld van deze verwachte groei profiteren. Growing Games zet daarom een aantal activiteiten uit waardoor er

 • meer en grotere bedrijven ontstaan, die zorgen voor substantieel extra werkgelegenheid;
 • betere toegang komt van Nederlandse gamestudio’s tot de internationale markt;
 • een sterker en innovatiever ecosysteem in de gamesindustrie ontstaat.

Crossover-markten en opschalen

Het Growing Games programma kende twee sporen:

 1. vergroten van de markt voor games in de crossover-gebieden Zorg, Educatie en Veiligheid
 2. realiseren van groei van de sector door zogenaamde opschalingsactiviteiten (o.a. scholing, huisvesting, toegang tot investeringskapitaal, nieuwe businessmodellen)
Milestones
 • Slotmanifestatie Growing Games the Harvest (2016)
 • Games Monitor 2015, zie Games Monitor
 • Revalidate! pitch competitie (winnaars Motek Medical i.s.m. Virtual Play)
 • Teaching & Training showcase competitie (winnaar Fourcelabs)
 • Cure & Care showcase competitie (winnaar Moodbot)
 • Opening Dutch Game Garden Hilversum 2014
 • Opening Dutch Game Garden Breda 2015
 • Games for Health Europe-conferentie in Utrecht met eigen Growing Games-sidetrack in 2014
 • Cross Media Cafe Televisie en Games, oktober 2015
 • Voorlichting over diverse calls en subsidiemogelijkheden
 • Organisatie en uitreiking Zorg & ICT Startup Innovation Award 2015
 • E-health Manifest overhandigd aan Tweede Kamerfractie D66 in 2015
 • Position paper over de vraagstukken rondom validatie van applied games
 • Whitepaper over groeimodellen voor applied gamebedrijven
 • Gaming Cafe met The Hague Security Delta, juli 2014
 • Organisatie Cybergame Biathlon, 2015 en seminar over (business) war gaming
 • Opening Center for Applied Games in Amsterdam door Minister Kamp, april 2014
 • Presentaties over (applied) games op diverse congressen
 • Diverse tools en methodieken ontwikkeld door Value Center for Applied Games, zie onderzoek
 • Diverse masterclasses over financiering, waardecreatie, inkoopprocessen in de zorg, innovatie, formatontwikkeling en meer
 • Individuele doorgeleiding gamebedrijven aan (mogelijke) opdrachtgevers
 • Diverse presentaties en rondleidingen aan binnenlandse en buitenlandse delegaties
X