Value Center Applied Games

TNO heeft samen met DGG en de HKU het initiatief genomen voor de oprichting van het Value Center Applied Games (VCAG). Het VCAG staat voor het vergroten van de waarde van Applied Games. We doen dat door te ondersteunen bij het begin van een ontwikkeltraject (vraagarticulatie), bij het ontwikkeltraject zelf (Design for Purpose), en door Validatie van Applied Games of -concepten.

Het idee achter het VCAG is eenvoudig, zegt TNO’er Christiaan van den Berg: ‘Voor het ontwikkelen van geweldige Applied Games die echt staan voor een doorbraak hebben verschillende partijen elkaar nodig. De nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn nodig, naast gedreven ondernemers, financiers en launching customers. Dergelijke ontwikkeltrajecten vragen een lange adem voor consortiumvorming, vraagarticulatie, projectontwikkeling en organiseren van financiering. Hierbij kan het VCAG helpen.’

Maar ook voor minder ambitieuze Applied Games kun je bij het VCAG terecht: Van den Berg: ‘Applied Games staan volop in de belangstelling en veel organisaties willen ze inzetten. Binnen het VCAG vinden zij faciliteiten, en onafhankelijke onderzoekers die kunnen helpen om de precieze doelstelling en geschikte gamestructuur helder te krijgen. Door aan de voorkant van het ontwikkelproces de juiste vragen te stellen, en de juiste uitgangspunten te kiezen, zorgen we ervoor dat de kans op een succesvolle Applied Game toeneemt.

Doel van het VCAG is het overbruggen van de kloof tussen vraag en aanbod op het gebied van Applied Games en het stimuleren van de samenwerking tussen ondernemers, eindgebruikers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het VCAG is een open platform, dat het al bestaande en succesvolle Nederlandse ecosysteem rond Applied Gaming completeert.

Activiteiten die het VCAG binnen Growing Games uitvoert:

  •  Masterclass voor behoeftestellers en gamebedrijven;
  •  Ontwikkeling van 10 Gouden Regels voor opdrachtgevers van Applied Games
  •  Ontwikkeling van toegankelijke kennis over Ontwerpmethodieken
  •  Ontwikkeling van een bijsluiter voor (in eerste instantie) onderwijsgames;
  •  Inbedding van de principes van Good Dutch Game Design in de gameopleidingen;
  •  Ontwikkeling van toegankelijke kennis over het Evalueren van Applied Games

Groeimodellen voor Applied Gaming

Growing Games presenteert de publicatie Groeimodellen voor applied gaming, een bundel van vier whitepapers gericht op zowel (startende) gamebedrijven als potentiële opdrachtgevers die ‘iets met een game willen doen’. De white papers geven handvatten om met elkaar...

Growing Games presents the validation research report

The report explores the issue of differentiated validation of health-oriented serious games and apps by reviewing relevant scientific literature and existing validation tools and initiatives, and by sharing the results of a small survey targeted to industry and...

Position Paper on Risk Assessment and Validation of Health

Op 2 november heeft Growing Games met een consortium van partners uit de zorg, het hoger-onderwijsveld en de creatieve industrie een position paper over validatie van eHealth aangeboden aan Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Volgens het consortium is er een gebrek...

Validatie Ehealth moet sneller en beter

Op 2 november heeft Growing Games met een consortium van partners uit de zorg, het hoger-onderwijsveld en de creatieve industrie vandaag een position paper over validatie van eHealth aangeboden aan Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Volgens het consortium is er een...

Propositie

 

Vraagarticulatie

Er heerst bij veel bedrijven en organisaties nog twijfel over de bruikbaarheid van Applied Games. In hoeverre is een game een goede oplossing voor hun ‘probleem? Het VCAG helpt organisaties hun vraag te articuleren.

Publicaties en Presentaties

Wat is het? Artikelen, nieuwsberichten, rapporten, presentaties, sociale media uitingen over de ervaringen met het ontwerpen en evalueren van Applied Games.
Wat is de waarde? Potentiele opdrachtgevers en belanghebbenden van Applied Games blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen vanuit onderzoek en innovatie. Dit moet leiden tot meer goed ontwikkelde en juist gevraagde Applied Games.
Wat is het resultaat? Relevante publicaties

Ontmoeting in Game Lab

Wat is het? Een ruimte waarin men Applied Gaming kan ervaren of beproeven.
Wat is de waarde? Het Game Lab brengt partijen bij elkaar (stake-holders, gaming bedrijven, kennispartners) voor gameontwikkeling. In een inspirerende omgeving kan men zelf ervaring op doen met Applied Games. Dit helpt potentiele opdrachtgevers in hun orientatiefase, wat moet leiden tot een betere en snellere match tussen vraag- en aanbod.
Wat is de status? Klaar voor inzet: Operationeel en met een groeiend aanbod aan voorbeelden.

Projectontwikkeling

Wat is het? De gezamelijke know-how base en ervaring van de partners in het VCAG kan de basis zijn onder nieuwe game-ontwikkeltrajecten. Met name gericht op de ‘eerste-in-zijn-soort’. De eerste Obesitas-game bijvoorbeeld. Die door verzekeraars wordt vergoed omdat de waarde bewezen is.
Wat is de waarde? Met het ontwikkelen van een ‘coalition of the willing’ rond specifieke kansen voor Applied Games wil het VCAG bijdragen aan de verdere groei van de Applied Gaming sector, en aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in bv Veiligheid, Zorg en Onderwijs. We nemen dan de rol aan van aanjager en coalitie-ontwikkelaar.
Wat is de status? In ontwikkeling: momenteel wordt gewerkt aan het op poten zetten van verschillende trajecten.

Game Canvas

Wat is het? Een methodiek om samen met ontwerpers systematisch alle relevante elementen voor het ontwerpen van een goede Applied Game te doorlopen.
Wat is de waarde? Ontwerpers kunnen op laagdrempelige wijze rekening houden met de voorwaarden voor een goede Applied Game.
Wat is het resultaat? Game Canvas. Een speelbare variant van het Game Canvas is ‘Game Scope’. Deze vindt u op pagina 62 – 67 van de publicatie ‘Smart Experience Actuator‘.

 

 

Design for Purpose

Effectief ontwerp van games vraagt om kennis van game-technologie en speldidactiek. Het VCAG helpt opdrachtgevers én gamebedrijven om games te ontwikkelen die ‘doen wat ze moeten doen’.

Game Concept Catalogus

Wat is het? De Game Concepts Catalogus is een bundeling en ordening van game concepten en onderliggende game mechanics. De catalogus kan ondersteunen bij het kiezen van de meest toepasselijke game structuur.
Wat is de waarde? Met een optimaal gekozen game structuur zal een game zijn doel beter kunnen dienen. Daarmee zal de game meer waard zijn.
Wat is de status? De Game Concepts Catalogus is in ontwikkeling.

10 Gouden regels Dutch Game Design

Wat is het? De partners van het VCAG hebben veel kennis opgebouwd over het volgen van een goed ontwerpproces. Deze kennis is gebundeld in 10 gouden regels en aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.
Wat is de waarde? Door een goed ontwerpproces te hanteren is de kans op een succesvolle game groter. De regels geven houvast op hoofdlijnen.
Wat is het resultaat? 10 Gouden regels

Deep Matter Expertise

Wat is het? De partners van het VCAG hebben veel kennis, ervaring en wetenschappelijke modellen opgebouwd binnen een breed scala van domeinen (zoals Defensie, Veiligheid, Zorg). Game experts van TNO en HKU zijn bovendien in staat om snel domeinkennis in een voor een game bruikbare vorm boven tafel te krijgen (kennisdestillatie).
Wat is de waarde? Met de wetenschappelijke en state-of-the art domeinkennis als basis kunnen applied games voor vele domeinen worden ontwikkeld. Kloppende kennismodellen zijn cruciaal voor het ontwikkelen van games die ook ‘werken’.
Wat is de status? Klaar voor inzet.

Bijsluiter

Wat is het? Een bijsluiter voor het onderwijs, waarin docenten en schoolleiding snel kunnen zien om wat voor game het gaat, wat de game beoogt te bereiken, hoe deze is in te zetten in het onderwijs, en wat de kwaliteit van de game is.
Wat is de waarde? Transparantie over de inhoud en waarde van applied games zullen de inzet van games in het onderwijs versnellen.
Wat is het resultaat? De Gamewijzer

 

Validatie

Doet een game wel waarvoor deze gemaakt is? De effectiviteit van games moet objectief en transparant vastgesteld worden. Dat doet het VCAG voor opdrachtgevers én gamebedrijven.

Validatie Framework

Wat is het? Een evaluatiemethodiek met generieke meetinstrumenten voor het wetenschappelijk evalueren van ontwerpkenmerken, leerproces en leeruitkomsten van een Applied Game.
Wat is de waarde? De ‘Game Based Learning Methodiek’ (GEM) maakt gestructureerd valideren mogelijk. Zo kan de daadwerkelijke ‘transfer of gaming’ worden vastgesteld van een specieke game. Dit kan van grote waarde zijn voor de verkoopbaarheid van een game.
Wat is de status? Klaar voor inzet. Ook is er een ‘light’ variant beschikbaar gekomen: Little Gem

Goal Design Alignment Methodiek

Wat is het? Een concrete methodiek voor het toepassen van spelconcepten vanuit leerdoelen, cognitie en ervaring.
Wat is de waarde? Brengt didactische en speltechnische perspectieven nader tot elkaar. Geeft een gemeenschappelijk kader voor de discussie over spelontwerp.

Waarmerk

Wat is het? Een indicatie van de kwaliteit van applied games aan de hand van een gestandaardiseerde beoordelingssystematiek.
Wat is de waarde? Het waarmerk zou keuze voor games kunnen vereenvoudigen, draagt bij aan de kwaliteit van nieuwe games en laat zien dat de Nederlandse game-industrie volwassen is.
Wat is de status? Werk in uitvoering: zowel de beoordelingssystematiek als de optimale implementatie van het waarmerk worden in iteraties met vraag- en aanbodzijde nader uitgewerkt,

Quick Scans

Wat is het? De Quickscans bestaan uit een set meetinstrumenten waarmee inzet snel een globale indicatie van de kwaliteit van Applied Games kan worden bepaald.
Wat is de waarde? Met de Quickscan spelconcepten in de ontwikkelingsfase worden verbeterd. Tevens kunnen bestaande games op een eenvoudige wijze worden geëvalueerd. Bijvoorbeeld met het door de HKU ontwikkelde GameScope.
Wat is de status? Werk in uitvoering: beschikbare instrumenten voor regulier onderzoek worden teruggebracht tot de essentie.

X