Growing Games

Growing Games was een stimuleringsprogramma (2014- medio 2016) om de duurzame groei van de Nederlandse applied game-sector te bevorderen. Uiteraard groeit de sector autonoom, Growing Games beoogde de groei versnellen door de sector (nog) dichter bij potentiële afzetmarkten en groeikapitaal te brengen.

Het programma sloot waar mogelijk aan bij bestaande programma’s en initiatieven die al door de deelnemende partners werden uitgevoerd. Door deze activiteiten te bundelen en gericht in te zetten, wilden de partners grotere bedrijven creëren voor meer werkgelegenheid, meer omzet en welvaart genereren voor de Nederlandse economie, betere toegang realiseren voor Nederlandse gamestudio’s tot de internationale markt en een sterker en innovatiever ecosysteem in de gamesindustrie ontwikkelen.

Om dit te bereiken, werkten meer dan 25 partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen aan een sterker en innovatiever ecosysteem, inclusief crossovers met andere industrieën en professionalisering van ondernemerschap. Het project was daarom opgedeeld in een aantal deelprojecten.

Groeimodellen voor Applied Gaming
Groeimodellen voor Applied Gaming

Growing Games presenteert de publicatie Groeimodellen voor applied gaming, een bundel van vier whitepapers gericht op zowel (startende) gamebedrijven als potentiële opdrachtgevers die ‘iets met een game willen doen’. De white papers geven handvatten om met elkaar...

Growing Games presents the validation research report
Growing Games presents the validation research report

The report explores the issue of differentiated validation of health-oriented serious games and apps by reviewing relevant scientific literature and existing validation tools and initiatives, and by sharing the results of a small survey targeted to industry and...

Position Paper on Risk Assessment and Validation of Health
Position Paper on Risk Assessment and Validation of Health

Op 2 november heeft Growing Games met een consortium van partners uit de zorg, het hoger-onderwijsveld en de creatieve industrie een position paper over validatie van eHealth aangeboden aan Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Volgens het consortium is er een gebrek...

The Harvest: Paneldiscussie
The Harvest: Paneldiscussie

Naast de keynote van Jane McGonigal was er nog een interessant schouwspel tijdens het slotevent van Growing Games. Na een terugblik door Mir Wermuth en Christel van Grinsven werd een paneldiscussie geïntroduceerd. Vijf experts op het gebied van applied games voeren...

Jane McGonigal bij slotevent Growing Games
Jane McGonigal bij slotevent Growing Games

Tijdens het slotevent van Growing Games gaf game designer Jane McGonigal een keynote over hoe games onze kijk op het leven kunnen veranderen.  Het tweejarig stimuleringsprogramma voor Nederlandse applied games sloot af met Growing Games: The Harvest op vrijdag 5...

Wereldwijde groei van applied games

De applied gamessector heeft een enorme groeipotentie. In 2010 bedroeg het wereldwijde volume van applied games games 1,5 miljard euro. In 2014 was dat al gegroeid naar 4,5 miljard en de verwachting is dat het in 2018 om ruim 11,7 miljard euro gaat (bron: “Serious Gaming: State of Play, Challenges and Market Prospects” door marktonderzoeksbureau IDATE Research, december 2014). Wij willen dat de Nederlandse applied gamebedrijven bovengemiddeld van deze verwachte groei profiteren. Growing Games zet daarom een aantal activiteiten uit waardoor er

 • meer en grotere bedrijven ontstaan, die zorgen voor substantieel extra werkgelegenheid;
 • betere toegang komt van Nederlandse gamestudio’s tot de internationale markt;
 • een sterker en innovatiever ecosysteem in de gamesindustrie ontstaat.

Crossover-markten en opschalen

Het Growing Games programma kende twee sporen:

 1. vergroten van de markt voor games in de crossover-gebieden Zorg, Educatie en Veiligheid
 2. realiseren van groei van de sector door zogenaamde opschalingsactiviteiten (o.a. scholing, huisvesting, toegang tot investeringskapitaal, nieuwe businessmodellen)
Milestones
 • Slotmanifestatie Growing Games the Harvest (2016)
 • Games Monitor 2015, zie Games Monitor
 • Revalidate! pitch competitie (winnaars Motek Medical i.s.m. Virtual Play)
 • Teaching & Training showcase competitie (winnaar Fourcelabs)
 • Cure & Care showcase competitie (winnaar Moodbot)
 • Opening Dutch Game Garden Hilversum 2014
 • Opening Dutch Game Garden Breda 2015
 • Games for Health Europe-conferentie in Utrecht met eigen Growing Games-sidetrack in 2014
 • Cross Media Cafe Televisie en Games, oktober 2015
 • Voorlichting over diverse calls en subsidiemogelijkheden
 • Organisatie en uitreiking Zorg & ICT Startup Innovation Award 2015
 • E-health Manifest overhandigd aan Tweede Kamerfractie D66 in 2015
 • Position paper over de vraagstukken rondom validatie van applied games
 • Whitepaper over groeimodellen voor applied gamebedrijven
 • Gaming Cafe met The Hague Security Delta, juli 2014
 • Organisatie Cybergame Biathlon, 2015 en seminar over (business) war gaming
 • Opening Center for Applied Games in Amsterdam door Minister Kamp, april 2014
 • Presentaties over (applied) games op diverse congressen
 • Diverse tools en methodieken ontwikkeld door Value Center for Applied Games, zie onderzoek
 • Diverse masterclasses over financiering, waardecreatie, inkoopprocessen in de zorg, innovatie, formatontwikkeling en meer
 • Individuele doorgeleiding gamebedrijven aan (mogelijke) opdrachtgevers
 • Diverse presentaties en rondleidingen aan binnenlandse en buitenlandse delegaties
X