Afgelopen oktober was Growing Games aanwezig op Games for Health Europe. Growing Games organiseerde een side-programma met o.a. presentaties van interessante applied game developers, ervaren zorgdeskundigen  en onderzoekers. Ook stond er een Masterclass ‘Games als therapie’ op het programma en werd de Growing Games Cure and Care Award uitgereikt. Sluitstuk was de presentatie van het e-health manifest waarin de industrie een oproep doet aan de overheid om games als behandelmethode serieus te nemen. 

Zie in deze terugblik hoe de tweedaagse conferentie is verlopen en welke interessante en baanbrekende onderwerpen zijn behandeld.

X