Op 27 juni 2011 presenteert het topteam Creatieve Industrie haar advies met betrekking tot de plannen voor de topsector Creatieve Industrie. Dit advies wordt medio juni aangeboden aan het Kabinet. De Federatie Dutch Creative Industries (fedDCI) nodigt al haar leden en geïnteresseerden uit voor deze bijeenkomst.
Topteamleader Victor van der Chijs licht het advies toe waarna onder voorbehoud een afgevaardigde van de Nederlandse overheid zal reageren. Uiteraard zal ook de fedDCI haar standpunt duidelijk maken.Voor de achterban van fedDCI (dus ook DGA-leden) is aanmelding gratis. Voor niet-leden bedraagt de toegang 50 euro. Aanmelden via: www.aanmelder.nl/feddci.
Datum: 27 juni 2011
Tijd: 15.30 -19.00
Lokatie: TU Delft, Landbergstraat 15
Hashtag: #creatieveTOP
Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de fedDCI i.s.m TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen.
Over fedDCI
De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt de zakelijke creatieve industrie in Nederland. www.dutchcreativeindustries.com
www.twitter.com/fedci

X