Volgens het rapport ‘Creatieve industrie in topvorm’ geldt Dutch Game Garden als inspiratie voor het opzetten van creatieve platforms. Deze platforms kenmerken zich door bottom-up initiatieven, interdisciplinaire samenwerking en concrete projecten. Ze zijn belangrijk omdat ze ondernemersvaardigheden in een vroeg stadium weten te verzilveren.
Het rapport is verschenen naar aanleiding van het kabinetsbeleid om economische topsectoren aan te wijzen waarin Nederland wereldwijd sterk is. De creatieve industrie (waar Dutch Game Garden deel van uitmaakt) is een van die 9 topsectoren. Verantwoordelijke voor het rapport is het topteam creatieve industrie, dat voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) onderzoek deed naar de eigen ìbest practicesî. Dit team bestaat uit ondernemers, wetenschappers en overheid. In het rapport bevelen ze onder andere de oprichting van incubators als Dutch Game Garden aan en een stimuleringsprogramma voor de creatieve industrie. Ook incubators als iMMovator en Dutch Media Hub kunnen rekenen op de lof van het topteam. Lees het hele rapport op de website van het ministerie van EL&I.Uiteraard is Dutch Game Garden vereerd om als inspiratie te worden genoemd. Samen met belangenorganisatie Dutch Games Association hebben wij het topteam waardevolle input gegeven. We kijken dan ook zeer uit naar de manier waarop het kabinet de adviezen van het team gestalte geeft.
Over de topsector creatieve industrie
De topsector creatieve industrie is al jaren een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Sectoren die onder meer tot de creatieve industrie worden gerekend zijn: architectuur, mode, gaming, design, reclame en nieuwe media. Als topsector gaat het om bedrijven die hun bestaansreden vinden in creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Het topteam Creatieve Industrie bestaat uit: Victor van der Chijs (OMA), Yuri van Geest (MoMo), Valerie Frissen (Erasmus Universiteit) en Judith van Kranendonk (OC&W).
Meer over de topsector creatieve industrie lees je HIER
Bekijk ook deze VIDEO met presentaties van alle topsectoren. (Creatieve industrie vanaf 4:14) 

X