DISCLAIMER: Dit is een lijst met fondsen die beschikbaar waren in 2014. De lijst is niet up-to-date en sommige van deze fondsen bestaan niet langer. 

Als gamedeveloper heb je verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van specifieke subsidies, fondsen en middelen. Deze helpen bedrijfsgroei te realiseren, maken investeringen mogelijk, stellen je beter in staat potentieel succesvolle projecten aan te gaan en stimuleren betekenisvolle partnerschappen. Hieronder vind je een shortlist van enkele subsidie- en financieringsmogelijkheden.

De fondsen en middelen in deze lijst zijn zeker niet compleet, het gaat uitdrukkelijk om een shortlist. Ook richten de middelen zich niet per se alléén op games, maar zijn er ‘aanknopingspunten’ voor game developers.

GameOn Fund

GameOn is een relatief nieuw investeringsprogramma erop gericht om de online en mobile gaming industrie in Nederland (internationaal) te laten groeien. De focus ligt op gameontwikkeling, games middleware, distribution platforms en games marketing.

Budget: € 10 miljoen in 2014

Subsidie: verschilt per geval

Deadline: doorlopend

Relevantie: eerste project ideeën (in 200 woorden) kunnen uitsluitend online worden ingediend, waarna er contact wordt opgenomen voor terugkoppeling. Het is vooralsnog lastig van tevoren in te schatten of deze regeling aansluit, maar er kan dus op een vrij laagdrempelige manier getoetst worden of dit aansluit door het online formulier in te vullen op http://gameonfund.nl/fund/.

Eurostars

Eurostars biedt MKB ondernemingen de mogelijkheid om samen met tenminste één partner uit een ander Eurostars land marktgerichte ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst uit te voeren. De subsidie heeft als doel het financiële risico te verkleinen en de technologie versnelt naar de markt te brengen.

Budget: € 16 miljoen in 2014

Subsidie: Bedrijven krijgen 35% voor onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelings-activiteiten. MKB’ers krijgen hier bovenop een toeslag van 10%. Kennisinstellingen krijgen 50% voor onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Maximale subsidie is € 500.000,- in totaal.

Deadline: 12 september 2014

Relevantie: Eurostars is interessant wanneer deze subsidie wordt aangevraagd door een MKB’er (bijvoorbeeld game-/appontwikkelaar) optreedt en er wordt samengewerkt met een internationale (Europese) partner. Het moet gaan om een innovatieve, vernieuwende technologie met voldoende marktperspectief.

Meer info: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars-%E2%80%93-subsidie-internationale-marktgerichte-rd

WBSO/RDA

Deze regeling is van toepassing op de technische ontwikkeling van de game/app. De kans van slagen hangt af van in hoeverre er technische knelpunten ontstaan in de ontwikkeling van de game / app. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid ontwikkeluren er worden ingeschat. Budget van de regeling is hier geen issue.

Meer info: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso-en-rda

GameFonds (Mediafonds)

Het Gamefonds geeft een impuls aan de ontwikkeling van artistieke games waarbij wordt gelet op de vormgeving van de game, het innovatieve karakter van de game, de mate waarin triggers zijn ingebouwd ter bevordering van het spelelement en het uitdagende karakter van de speelwereld. Er moet tevens sprake zijn van een interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van de game. Er dient daarnaast sprake te zijn van een redelijke cofinanciering ten opzichte van de opzet van het project.

Budget: € 300.000,– in 2014

Subsidie: verschilt per geval

Deadline: 15 mei, 2 oktober.

Relevantie: Aanknopingspunten zijn er wanneer er wordt ingestoken vanuit de gameontwikkelaars. Deze subsidie lijkt vooral gericht te zijn op de game zelf. (Noot van DGG: Gamefonds richt zich op bijdragen voor individuele games, niet om een investering in je bedrijf)

Meer info: http://gamefonds.nl/

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – deelregeling Internationalisering

Het doel van de Deelregeling Internationalisering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is om projecten te ondersteunen die door hun excellente kwaliteit de internationale reputatie en marktverruiming van de Nederlandse creatieve industrie op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur, inclusief mode en gaming, bevorderen.

Het gaat om strategische projecten waarin samenwerking tussen partijen in binnen- en buitenland en tussen meerdere ontwerpers en organisaties aan de orde is. Vanuit een buitenlandse vraag en culturele invalshoek dragen deze projecten bij aan oplossingen voor maatschappelijke thema’s en/of aan de opbouw van structurele relaties nationaal en internationaal. vormgeving. Een aanbevelingsbrief van de lokale ambassade is vereist bij deze aanvraag.

Budget: € 800.000,– in 2014

Subsidie: verschilt per geval

Deadline: 8 mei 2014, 8 augustus 2014, 8 oktober 2014

Relevantie: Aanknopingspunten zijn er wanneer er wordt ingestoken vanuit de culturele hoek, de gameontwikkelaars, in combinatie met maatschappelijk nut en wanneer er wordt samengewerkt met internationale partijen die aansluiten bij een specifieke vraag/behoefte. Centraal staan ook hier de makers/gameontwikkelaars, evenals bij E-cultuur.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – deelregeling E-cultuur

Het doel van de Deelregeling e-Cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit in e-Cultuur en het versterken van de maatschappelijke en economische meerwaarde van de sector vanuit een culturele invalshoek (de ontwerper/makers).

Subsidie is beschikbaar voor projecten die gericht zijn op het verdiepen, innoveren, zichtbaar maken en de belangstelling wekken voor e-Cultuur en die de profilering en beleving ervan binnen de samenleving, zowel nationaal als internationaal, stimuleren. Subsidie wordt toegekend voor projecten die bestaan uit onderzoek, ontwerp, implementatie, productie, reflectie en/of debat in de verschillende fasen in de ontwikkeling van vormgeving.

Budget: € 1,1 miljoen in 2014

Subsidie: Verschilt per geval

Deadline: 8 mei 2014, 11 augustus 2014, 8 oktober 2014

Relevantie: Aanknopingspunten zijn er wanneer er wordt ingestoken vanuit de culturele hoek, de gameontwikkelaars zelf. Ondersteuning is er voor het proces en de ontwikkeling van een innovatief product. Het moet erom gaan wat makers vanuit creativiteit en innovatie voor meerwaarde kunnen bieden voor de maatschappij.

Website Stimuleringsfonds: http://www.stimuleringsfonds.nl/

 

Bron (PDF)

X