Partners

Dutch Game Garden

De missie van Dutch Game Garden is het creĆ«ren van werkgelegenheid en welvaart door het aanjagen van de Nederlandse gamesindustrie. Met onze faciliteiten en diensten zorgen wij dat er meer gamebedrijven komen, dat ze sneller groeien en dat ze steeds betere games ontwikkelen. We bieden betaalbare en flexibele bedrijfshuisvesting aan in het business center en begeleiden jonge ondernemers via het incubator-programma. Daarnaast vindt binnen het online en offline netwerk van Dutch Game Garden een constante uitwisseling van kennis en expertise plaats.

HKU

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is een landelijk prominente leverancier van talent voor de gamesindustrie, en streeft ernaar om de kansen voor haar studenten te maximaliseren, ook in een internationale context. De HKU wil de beste studenten aan zich binden, opleidingen optimaliseren in nauwe samenwerking met de internationale gamesindustrie en studenten optimale kansen bieden voor een geslaagde loopbaan.

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is zeer prominent aanwezig in het internationale landschap van gamesopleidingen en -onderzoek. Vanuit haar onderwijstaak is zij altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering van het onderwijs, ook in een internationale context. In Level Up! zag de UU een kans om het onderwijs op het gebied van gametechnologie verder te ontwikkelen. Bovendien biedt Level Up! een kans om de goede studenten aan de UU te binden, o.a. middels internationale instroom.

Festival of Games

De NLGD is een platform voor professionals in de gamesindustrie en beoogt om professionals, opdrachtgevers en publiek samen te brengen rond het thema van games. De NLGD ziet in Level Up! een grote kans om jonge, aankomende professionals, nog eerder te interesseren voor de game-industrie, en het platform van docenten via een nevenactiviteit van het Festival of Games maximaal te laten renderen.

Grafisch Lyceum Rotterdam

Het Grafisch Lyceum Rotterdam is trekker van een platform voor game-opleidingen vanuit de Grafisch Lycea. Het Grafisch Lyceum ziet in het project zeer goede mogelijkheden om opleidingen te optimaliseren in nauwe samenwerking met de industrie, en bovendien studenten maximale mogelijkheden te geven voor doorstroom naar het HBO.

Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuisvoelen en waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren. De HU leidt hoogwaardige professionals op en biedt optimale kansen voor doorstroom naar het WO. De HU werkt daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk.

Taskforce Innovatie Regio Utrecht

De Taskforce Innovatie Regio Utrecht wil het innovatievermogen van bedrijven in de regio Utrecht versterken om zo economische groei te stimuleren. We stimuleren en ondersteunen ondernemers, in het bijzonder het MKB, bij het vernieuwen van hun product, dienst of proces. Dit doen we door hen advies te geven, maar ook door het inrichten van plekken die samenwerking stimuleren. We richten ons op de gebieden die door kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven als kansrijk voor innovatie worden gezien.