Op 2 november heeft Growing Games met een consortium van partners uit de zorg, het hoger-onderwijsveld en de creatieve industrie vandaag een position paper over validatie van eHealth aangeboden aan Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Volgens het consortium is er een gebrek aan transparantie voor eindgebruikers over de status en effectiviteit van eHealth-applicaties. Dat geldt vooral in de preventie en de care. Het is van groot belang om een verbeterd systeem van risicoanalyse en validatie van eHealth-applicaties te ontwikkelen en afspraken te maken over instanties die toezien op de validatie. Dit draagt bij aan betere en betaalbare zorg. 

Door de snelle opkomst van onder meer serious games, apps en online platforms voor patiëntcommunicatie en –ondersteuning is er veel druk ontstaan op de systemen die bedoeld zijn om deze producten en diensten op waarde te schatten. Veel van de validatie-instrumenten die nu worden gebruikt – ook bij technologische en digitale oplossingen – zijn primair geijkt op de beoordeling van medicatie of medisch interventie-onderzoek. Het gaat hier om langdurig onderzoek met verschillende controlegroepen. Hier wringt volgens Growing Games de schoen. Voor zorgconsumenten is niet inzichtelijk welk product het beste bij hun vraag past en zorgprofessionals en financiers weten vaak niet welke applicaties bewezen effectief zijn en het beste voorgeschreven kunnen worden.

Meer maatwerk nodig

Door de toepassing van die zware medische standaard op applicaties die voor interventies met een laag risico bedoeld zijn, wordt de invoering van innovaties in de domeinen care en preventie onnodig vertraagd. Growing Games pleit in haar position paper dan ook voor een gedifferentieerd validatieprotocol, waarmee eHealth-applicaties voor  interventies met een laag risico sneller toepasbaar worden.

Startups

Het gebrek aan transparantie en passende validatie-eisen vormt een belemmering voor kleine, innovatieve startups die in de zorg opereren. De drempel voor toetreding in het werkveld wordt voor deze ondernemingen vaak onaanvaardbaar hoog, wat tot effect heeft dat veel innovaties de weg naar de zorgprofessional en zorgconsument niet vinden.

Aanbevelingen

Growing Games doet met haar position paper een aantal concrete aanbevelingen aan D66 kamerlid Pia Dijkstra en de Tweede Kamer. De kern van deze aanbeveling is het onderkennen van het belang van gedifferentieerde validatiemethoden. Zo kunnen de gezondheidszorg als systeem en de burger zelf optimaal gebruik kan maken van nieuwe digitale betrouwbare hulpmiddelen. De ministeries van VWS en EZ zouden hier een sturende rol in kunnen spelen.

Over Growing Games

Het initiatief van Growing Games heeft zich ten doel gesteld om het gebrek aan passende validatieprocessen in care en preventie te agenderen bij Nederlandse beleidsmakers en om daarnaast bij te dragen aan de oplossing. Door te starten met vervolgonderzoek wil het consortium zowel nationaal als internationaal met stakeholders in beleid, industrie en zorg gaan samenwerken om tot een goed resultaat te komen.

De consortiumpartijen van het Growing Games Validatie-initiatief zijn onder meer Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, iZovator, CLICKNLgames, Dutch Games Association, Dutch Game Garden, Games for Health Europe, U CREATE – Centre of Expertise Creatieve Industrie, TNO, Gainplay, Technische Universiteit Delft, Economic Board Utrecht, Universitair Medisch Centrum Groningen en Ranj+.

X