Zorg(en) voor Morgen

Zorg(en) voor Morgen was een denktank en innovatieplatform voor zorgprofessionals en kennisinstellingen. Binnen het traject werd nagedacht over de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten waarmee ouderen en chronisch zieken langer thuis kunnen blijven wonen en de druk op zorgpersoneel vermindert.

Doel was om de toenemende zorgvraag door vergrijzing het hoofd te bieden en zorg betaalbaar te houden. Het project werd gefinancierd vanuit een subsidie in het kader van het economisch stimuleringsprogramma ‘Pieken in de Delta’ van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met co-financiering van de gemeente Utrecht, gemeente Lelystad, provincie Utrecht, provincie Flevoland en provincie Noord-Holland.

Het project werd aangestuurd door Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) en uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Hogeschool Utrecht (HU), Zorggroep Vivium, Kennisinstelling Vilans, Amsterdam Innovation Motor en Dutch Game Garden.

De rol van Dutch Game Garden

Binnen het programma Zorg(en) voor Morgen heeft Dutch Game Garden meerdere game jams georganiseerd. Bedrijven ontwikkelden samen met zorgprofessionals in korte tijd prototypes die ouderen aansporen tot actiever leven. Dat hoefden niet per se computerspellen te zijn in de klassieke zin van het woord, maar juist ook games die lichamelijke beweging en interactie met de omgeving stimuleren.

Informatie

Partners
Amsterdamse Innovatie Motor, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv, Hogeschool Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vivium Zorggroep Naarderheem, Vilans, TFI, Dutch Game Garden
Foto’s
Fotopagina Gamejam #1
Fotopagina Gamejam #2
In het nieuws
Zorgvisie
X