Omgevingswet & Healthy Urban Living Gamejam

Van 31 oktober tot en met 4 november 2016 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Aan de slag met de Omgevingswet en Slimme & Gezonde Stad in samenwerking met Dutch Game Garden een gamejam georganiseerd met als thema’s de Omgevingswet en Healthy Urban Living.

De Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt, brengt voor de inwoners van Nederland grote veranderingen met zich mee. De Omgevingswet voegt alle regels over onze leefomgeving samen en geeft de inwoners van Nederland meer invloed op hun eigen omgeving, en daarmee ook meer verantwoordelijkheden en vaardigheden.

Healthy Urban Living

Eén van de maatschappelijke doelstellingen uit de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, en een goede omgevingskwaliteit. De regio Utrecht werkt hieraan vanuit haar toekomstvisie ‘Healthy Urban Living’ en heeft hiervoor een samenwerkingsverband met het programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een aantal andere partijen. Samen richten deze partijen zich op de vraag hoe de leefbaarheid en gezondheid in de stad verbeterd kan worden binnen het kader van de Omgevingswet.

 

Gamejam

Tijdens de gamejam werden vier teams uitgedaagd om in vijf dagen tijd een prototype van een applied game over de Omgevingswet en Healthy Urban Living te ontwikkelen. De game moet op een informatieve en interactieve manier spelers kennis laten maken met de achterliggende gedachtes en principes van de Omgevingswet en op een uitdagende manier nieuwe vaardigheden aanleren.

De kick-off van de gamejam vond plaats in het Beatrixgebouw, waar het thema uitgebreid gepresenteerd werd door experts op het gebied van de Omgevingswet, Healthy Urban Living, gezondheid, en stedenbouw. Na een brainstormsessie met de experts die ter beschikking stonden voor de teams kon iedereen genieten van een royale lunch. Hierna werd de gamejam voortgezet in een bungalowpark in de buurt van Utrecht. Hier konden de teams vier dagen en nachten lang rustig jammen.

 

Winnaars

Op vrijdag 4 november werd in de nieuwe JIM van de Jaarbeurs Utrecht door elk team hun game-prototype gepresenteerd aan jury en publiek. Het winnende team was Sneaky Mammoth – hun prototype werd door de jury gezien als goed toepasbaar in het onderwijs door de begrijpbaarheid en actieve rol van de speler. Het winnende concept zal in een half jaar tijd doorontwikkeld worden naar een volledige game over de Omgevingswet.

X