Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Dutch Games Association roepen makers in de gamesindustrie op om een voorstel in te dienen dat gericht is op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens Gamescom 2015 in Keulen. Deze oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan deze beurs.

Gamescom in Keulen is de belangrijkste beurs in Europa op gamesgebied, waar niet alleen Europeanen, maar ook bezoekers uit Azië en Noord-Amerika op af komen. De Gamescom kent een consumentenonderdeel en een B2B-deel. Hierdoor is de Gamescom een ideale plek voor mensen in de gamesindustrie om nuttige contacten op te doen. Het Stimuleringsfonds en de Dutch Games Association werken samen met Control Magazine en Dutch Game Garden (wij dus) aan een programma voor jonge makers tijdens de Gamescom Keulen 2015. De Dutch Games Association organiseert ook dit jaar het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom. Geselecteerde deelnemers krijgen de mogelijkheid hun game te tonen op een demoplek in het open gedeelte van het Holland Paviljoen.
In samenwerking met Control Magazine verzorgt het Stimuleringsfonds een internationaal tijdschrift over independent games uit Nederland en de geselecteerde deelnemers. Voorafgaand aan de Gamescom wordt een pitchtraining voor de deelnemers georganiseerd.

Indienen

Stuur de game, inclusief motivatie, uiterlijk 1 mei in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde ‘Open Oproep – Gamescom Keulen 2015’. Het voorstel, pdf staand A4, bestaat uit:
  • 1. een omschrijving van de game;
  • 2. een motivatie voor deelname;
  • 3. een link naar een online-demo van de game die getoond gaat worden op de Gamescom of een download link (Dropbox, WeTransfer);
  • 4. beknopte CV’s of een korte omschrijving van de betrokken studio’s, ontwerpers, makers (max. 1 pagina per persoon of organisatie).
Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Indieners ontvangen uiterlijk 8 mei 2015 per e-mail een ontvangstbevestiging.

Beoordeling

Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs van Control Magazine en Dutch Game Garden maximaal 10 voorstellen. Deze adviseurs beoordelen in hoeverre de voorstellen aansluiten op de doelstellingen van deze Open Oproep. Daarbij letten zij met name op de kwaliteit van de te presenteren game en de motivatie van de deelnemers. Deelnemers voldoen bij voorkeur aan de volgende richtlijnen:
  • de rechtsvorm van de aanvrager is een eenmanszaak, zzp of VOF;
  • is niet ouder dan 5 jaar;
  • heeft niet meer dan 5 werknemers;
  • heeft niet eerder deelgenomen aan een Holland Paviljoen op Gamescom (organisaties die hebben deelgenomen aan INDIGO op Gamescom 2013 kunnen wel indienen).
De beoordeling heeft de vorm van een tender: de adviseurs verkiezen maximaal 10 voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Procedure

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Marjoleine Timmer, 010-4361600, M.Timmer@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie:

Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 15 juni 2015 per e-mail en in de nieuwsbrief van het fonds bekend gemaakt.
Het Stimuleringsfonds heeft als missie om vanuit een culturele invalshoek de maatschappelijke en economische meerwaarde te vergroten van de Nederlandse creatieve industrie, waar ook de games toebehoren. De geselecteerde games bevorderen door hun excellente kwaliteit de internationale reputatie en vergroten de wereldwijde marktpositie van de Nederlandse creatieve industrie. Deelnemende gamebedrijven krijgen de mogelijkheid om structurele relaties in binnen- en buitenland op te bouwen. De Dutch Games Association (DGA) organiseert reeds enkele jaren het Holland Paviljoen, waar zowel gevestigde als jonge makers zich kunnen presenteren.
Het belang van de Gamescom wordt onderstreept door de aanwezigheid van een groot aantal bedrijven uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen hebben zelf een flink aantal toonaangevende beurzen en toch reizen een flink aantal bedrijven (en niet de minsten) af naar Keulen voor de Gamescom. Dit geeft het bereik van de beurs aan. Deze heeft niets slechts een regionale werking. Om een paar namen te noemen: Steam/Valve (US), Oculus Rift (US) Epic Games (US), Warner Bros. (UK office), SEGA Europe (UK). Uiteraard zijn er ook vertegenwoordigers aanwezig van grote platformhouders als Sony, Microsoft, Nintendo en Apple.
X