Voor het deelprogramma Teaching & Training van Growing Games openen we een nieuwe open call voor makers van applied games. Gameontwikkelaars zijn van harte uitgenodigd om hiervoor hun ideeën in te dienen. Indienen kan tot en met donderdag 26 februari.

Waar zijn we naar op zoek?

Growing Games is op zoek naar een bestaand gameconcept of game die doorontwikkeld kan worden en als doel heeft leerlingen uit het primair onderwijs (groep 7 & 8) te leren werken zoals technici en wetenschappers doen. Dit komt neer op het aanleren van algemene vaardigheden van technici en wetenschappers als onderzoekend en ontwerpend leren.
Het gaat hierbij dus uitdrukkelijk om bestaande concepten, of projecten die aangepast kunnen worden om ze geschikt te maken voor een andere doelgroep (bijvoorbeeld een game voor middelbare scholieren aanpassen voor gebruik in het primair onderwijs).

Voor deze doorontwikkeling stelt Growing Games een budget van € 40.000,- (incl. BTW) beschikbaar.

Meer info

Meer informatie over de inhoud van de call is te vinden in het document Open call Teaching & Training – Growing Games. Verder is een document beschikbaar met feedback vanuit het werkveld (docenten). Mochten na aanleiding daarvan nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met:
Dutch Game Garden, penvoerder Growing Games
Rembert Sierksma
Senior Project Manager
rembert[AT]dutchgamegarden.nl
Nogmaals, indienen kan tot en met donderdag 26 februari.

Documenten

X