iMMovator en TNO zijn op zoek naar bedrijven die willen meebouwen aan nieuwe producten en diensten rondom Health en Energie. Bij Health draait het om thuis wonen met dementie. Bij Energie over datagedreven diensten voor energiebedrijven en gebruikers. Beide sporen worden als losse trajecten georganiseerd en bestaan uit meerdere sessies in de eerste 6 maanden van 2015. iMMovator brengt je in contact met mogelijke partners, launching customers en maakt je weg wijs in finanieringsmogelijkheden. Deelnemers worden ondersteund door TNO. Geïnteresseerd? Meld je bij Freek van ‘t Ooster voor deelname en voorwaarden.
UPDATE: Programma aangekondigd en inschrijving geopend.

Health: thuis wonen met dementie

Op afzienbare termijn worden mensen met dementie niet meer opgenomen in een verzorgingshuis, maar blijven ze thuis wonen. Hoe kunnen we producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan een veilige omgeving thuis? Diensten die mantelzorgers en familie ondersteunen? Diensten die mensen zelf inkopen of door zorginstellingen kunnen worden aangeboden? Graag stellen wij u in staat om mee te denken over oplossingen, producten en diensten, die er aan bijdragen om mensen met dementie langer thuis te laten wonen. Dit wordt gedaan met hulp van TNO, collega-ontwikkelaars en met zorgdienstverleners.
De pilot zal plaats vinden in Gooi en Vechtstreek. Bedrijven worden uitgenodigd om met behulp van E-Health en dienstenontwikkeling een veilige omgeving thuis te creëren waardoor deze mensen ook echt thuis kunnen blijven wonen. Zo is er minder mankracht nodig in de zorg en kunnen dementerende ouderen door middel van zelfmanagement aan hun eigen gezondheid bijdragen.

Meer informatie vind je hier.

Energy: datagedreven diensten voor energietransitie

In de energiesector is een grote transitie gaande van een centrale (fossiele) energievoorziening naar een decentrale, duurzame energievoorziening, waarbij energie lokaal wordt opgevangen, opgewekt, opgeslagen en gebruikt. In die transitie speelt (energie)data een cruciale rol. Van het in kaart brengen van energiepotenties en kansrijke locaties tot het balanceren van de energieinfrastructuur tot mensen in staat stellen regie te voeren over hun eigen energiegebruik en energievoorziening. Wat kan er nu al? Welke data is beschikbaar? Welke diensten kun je ontwikkelen? En voor wie? Dienstontwikkelaar die met dit domein aan de slag willen of al zijn, mogen dit niet missen.
Het project bestaat uit twee cases: in  2014 is door gemeente Amsterdam met partners de Energieatlas ontwikkeld. In eerste instantie is de Energieatlas bedoeld als analysetool voor beleidsdoeleinden en om de gemeente te ondersteunen om op basis van “energiepotenties” keuzes en prioriteiten per gebied in kaart te brengen. Aan de andere kant van het spectrum wordt met slimme meters, slimme thermostaten en dataplatforms initiatieven ingeregeld om veel meer realtime data rond energieverbruik en energievoorziening te verzamelen. Deze data wordt ingezet om gebruikers inzicht te geven in hun energiegedrag, maar ook om smart home systems in te regelen of op grotere schaal slimme lokale energiesystemen te realiseren. Met vooruitstrevende proefprojecten als PowerMatchingCity.

We zoeken deelnemers met kennis en expertise rond (open) data en digitale dienstenontwikkeling om voor dit soort cases diensten te realiseren. Denk daarbij aan diensten die:
  • Consumenten helpen energieverbruik en lokale energieproductie te optimaliseren;
  • Inzicht leveren in daadwerkelijk gedrag (oa door te koppelen met andere bronnen);
  • Netwerkbedrijven in staat stellen hun infrastructuur stabiel te houden;
  • De factor tijd incorporeren (weer, verbruiksprofielen, lokale markt/prijsvorming op energiemarkt, opslag)
  • Gebouwen in de context van hun omgeving onderling optimaliseren

Meer informatie vind je hier.

Algemene informatie

De crossover projecten zijn een onderdeel van een samenwerking tussen iMMovator en TNO in het kader van een Brancheinnovatieagenda. iMMovator brengt je in contact met mogelijke partners, launching customers en maakt je wegwijs in finanieringsmogelijkheden. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterkt. TNO brengt kennis in over innovatieve technologie, vernieuwende businessmodellen en de wijze waarop crosssectorale innovatie succesvol werkt. In dit traject ondersteunt TNO deelnemers met kennis en capaciteit.
iMMovator en TNO organiseren drie werksessies in de eerste helft 2015 om de deelnemers verder te helpen. Geïnteresseerd? Meld je aan bij  freek.vantooster@immovator.nl, Freek van ‘t Ooster voor deelname en voorwaarden.

X