De game Moodbot, een innovatief concept om patiënten met een psychiatrische stoornis actiever te betrekken bij hun zorgproces, is de winnaar van de Growing Games showcase. De prijs werd op 27 oktober 2014, de eerste dag van Games for Health Europe, in ontvangst genomen door o.a. zorginstelling Altrecht, de initiatiefnemer van de game. De instelling werkt voor het concept samen met een consortium van partijen in de Stichting Moodbot, die de game verder ontwikkelt tot een zelfstandig concept.

 

De game werkt als een interactieve coach, die mensen aanspoort om signalen van terugval te noteren. Dagelijks wordt naar de stemming van dat moment gevraagd en worden opdrachten gegeven. Ook stimuleert Moodbot om andere cliënten virtueel te bezoeken, zodat een netwerkfunctie ontstaat. Door het spelen van de game krijgt de cliënt meer inzicht in zijn eigen herstelproces en ervaart hij meer eigen regie. Uiteindelijk komt Moodbot ook beschikbaar  voor dierbaren van cliënten, zodat zij kunnen helpen met signaleren.

De game speelt als een challenge, waarin cliënten worden uitgedaagd actiever te worden en behandelaars meer een gidsfunctie krijgen. Moodbot is daarmee een speelse manier om meer informatie te verzamelen over een cliënt. Door de dagelijkse registratie via Moodbot ontstaat een betrouwbaar overzicht over het herstel van de cliënt met alle bijbehorende pieken en dalen. Bij alleen wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken ben je afhankelijk van herinneringen van de cliënt, is de hoeveelheid informatie minder en dus ook het verloop minder zichtbaar.
 

Over Stichting Moodbot

Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De organisatie ging in 2012 een samenwerking aan met de HKU met het doel patiënten met psychische stoornissen een actievere rol te laten spelen in hun behandeling. Moodbot is het resultaat. De game is samen ontwikkeld met patiënten en behandelaars, zodat het concept goed aansluit op hun huidige situatie. De Stichting Moodbot bestaat inmiddels uit grondleggers Altrecht en HKU, aangevuld met techbedrijf IPPO, businesspartner Redmax, gamebedrijf Gainplay en 4 andere GGZ-instellingen, te weten Kijvelanden, Breburg, GGZ Centraal en Arkin.
 

Over de Growing Games showcase

Dit is de eerste keer dat de Growing Games showcase deel uit maakt van Games for Health Europe. Doel is dat eind 2015 een direct toepasbare applicatie opgeleverd wordt met onderbouwde validatie en een duidelijk businessplan/terugverdienmodel, dat ook internationaal opschaalbaar is. Er is tijdens de selectie van een winnaar vooral gelet op de effectiviteit, potentieel, realiseerbaarheid en businesscase. De winnende game krijgt deels financiering vanuit Growing Games en krijgt ondersteuning vanuit het Growing Games-netwerk.
Meer informatie over Moodbot vind je op de website van Altrecht.
X