Het consortium Moodbot van de GGZ-instellingen Altrecht, de Kijvelanden, Arkin en GGZ Centraal en het programma Growing Games slaan de handen ineen om het game-concept Moodbot van Altrecht en HKU gezamenlijk verder te brengen. Het primaire doel is dat alle GGZ-instellingen en -praktijken in Nederland gebruik kunnen maken van Moodbot. Bij de Kijvelanden en Arkin kan nog voor de zomer met de tweede pilotfase worden begonnen.

Moodbot werkt als een interactieve coach, die mensen met een psychiatrische aandoening aanspoort signalen van terugval te noteren. Dagelijks wordt naar de stemming van dat moment gevraagd en opdrachten gegeven. Ook stimuleert Moodbot om andere cliënten virtueel te bezoeken, zodat een netwerkfunctie ontstaat. Door het spelen van de game krijgt de cliënt meer inzicht in zijn eigen herstelproces en ervaart hij meer eigen regie. Uiteindelijk komt Moodbot ook beschikbaar  voor dierbaren van cliënten, zodat zij kunnen helpen met signaleren.

Met Moodbot wint een grote groep mensen de mogelijkheid om zich te uiten zonder dat daarbij direct gepraat hoeft te worden. Daarmee kunnen zij meer delen, inzicht en energie uitwisselen dan voorheen. Vroege signalering, doel- en herstelgericht werken in groepsverband komt daarmee eerder binnen bereik.

Het concept wordt doorontwikkeld op zowel zorginhoud, game-opzet als de integratie van techniek, bijvoorbeeld door de integratie van bio- en neurofeedback. Het Utrechtse gamebedrijf GainPlay en het Arnhemse bedrijf Ippo zijn als partners betrokken bij de doorontwikkeling. Voor de ontwikkeling, validatie en borging van de zorginhoud wordt een Wetenschappelijke Raad ingericht.

Over stichting Moodbot

De stichting Moodbot is een samenwerking tussen GGZ instellingen Altrecht, Kijvelanden, Arkin en GGZ Centraal. De Stichting wordt bestuurd door Floor van Dijk, Jan Wouter van der Doel en Renske Visscher. Stichting Moodbot stelt zich -zonder winstoogmerk- ten doel de ontwikkeling, bouw, implementatie en exploitatie van (online) zorgoplossingen (b.v. games), te stimuleren, faciliteren en ondersteunen; deze (online) zorgoplossingen dienen aantoonbaar en duurzaam bij te dragen aan aanvaarding, verwerking, omgang en waar mogelijk herstel van (ernstige) psychiatrische aandoeningen; de toepassing van bio-feedback staat bij deze oplossingen centraal. Er is een consortium van partijen dat deelneemt aan de ontwikkeling bestaande uit de Stichting Moodbot, Gainplay, IPPO, HKU en Redmax.

X