In de vervolg-masterclass van 8 mei zijn we vooral zijn ingegaan op hoe je het beste binnen de gezondheidsorganisatie in contact komt met degene die je nodig hebt om je product te vermarkten.

Moet je bij afdeling Vastgoed zijn, bij Onderhoud, bij ICT, bij de specialist? Dit is vaak lastig in grote organisaties als bijvoorbeeld een ziekenhuis.

Iemand die vrijwel altijd een centrale rol speelt is de ‘Inkoper’. Deze persoon is nl. budgetbevoegd, is contractbevoegd en heeft contact met alle interne ‘klanten’. Deze inkoper let vaak op de kosten, of efficiency en ook of er eigenlijk draagvlak voor het product is bij de specialisten.

Maar hoe kom je met deze persoon in contact, hoe kun je ervoor zorgen dat er voor je product binnen het ziekenhuis draagvlak is?

Martijn Hessels van Crefact heeft tijdens zijn presentatie aangegeven hoe de gezondheidsorganisaties werken qua inkoop en wat je allemaal kunt doen om je een stuk beter voor te bereiden op deze trajecten. Meestal geven gamebedrijven aandacht aan het inhoudelijke en creatieve aspect door gezamenlijk op te trekken in het ontwerp met specialisten en gebruikers, maar het zijn de inkopers van het ziekenhuis die beslissen over aanschaf van het product.

X