Zorginstellingen, overheden, onderwijs en burgers kunnen veel actiever gebruik maken van toegepaste games dan nu het geval is. Dat vinden Nederlandse ontwikkelaars van deze spellen, die op 28 oktober op het congres Games for Health Europe in Utrecht een manifest tekenden dat ze binnenkort aanbieden aan de Tweede Kamer commissie volksgezondheid. Het manifest is een initiatief van ‘Growing Games’, een samenwerkingsverband van meer dan 25 partners uit de (toegepaste) gamesindustrie.

Volgens Growing Games legt de overheid inzake e-health de nadruk te eenzijdig op traditionele webgebaseerde inzet van ICT, zoals patiëntendossiers, beeldschermzorg en domotica. Dat is zonde, vindt ook Horst Streck, voorzitter van de Dutch Games Association, de Nederlandse brancheorganisatie voor gameontwikkelaars en tevens betrokken bij Growing Games.
“Juist innovatieve games en gametoepassingen kunnen een belangrijke rol spelen bij revalidatie, monitoring, gedragsverandering, het voorkomen van ziektes, langer zelfstandig thuis wonen en actieve participatie van mensen aan de maatschappij”, stelt Streck. “Precies wat de overheid zelf als doelstellingen heeft geformuleerd in een brief over e-health en zorgverbetering, die minister van Volksgezondheid Edith Schippers afgelopen zomer naar de Tweede Kamer stuurde.”

Overhandigen aan Tweede Kamer-commissie

ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, was de eerste partij die het manifest ondertekende. ActiZ vertegenwoordigt ruim 440 leden die werk bieden aan 450.000 medewerkers en zorg verlenen aan twee miljoen cliënten. Ook de Dutch Game Association tekende ter plekke. Growing Games wil zoveel mogelijk bedrijven laten tekenen alvorens het manifest te overhandigen aan de Tweede Kamer commissie VWS.
Met het manifest vragen gameontwikkelaars de overheid ook drempels weg te nemen. Het gaat bijvoorbeeld om het structureel bevorderen van opname van games in behandeltrajecten, een korter beoordelingstraject bij het Zorginstituut Nederland en medewerking bij het internationaal promoten van deze toepassingen. Verder signaleert de sector dat formatontwikkeling voor games en kennisdeling meer nationaal gestimuleerd kan worden, waardoor innovatieve Nederlandse oplossingen ook internationaal kunnen worden ingezet.
De eerste ondertekenaars van het manifest: Horst Streck, voorzitter van de Dutch Games Association (DGA) en Edith van der Bent van ActiZ. Op de achtergrond Doret Brandjes van Izovator, initiatiefnemer van het manifest namens Growing Games.

Bekijk en onderteken het manifest

Om het volledige manifest te lezen kijk je hier: Growing Games e-health Manifest. We nodigen je van harte uit dit document te printen, te ondertekenen en scannen. Het ondertekende exemplaar kun je sturen naar Doret Brandjes van Izovator: doret.brandjes@izovator.nl. Samen zetten we games op de kaart!
Origineel bericht
X