Om het potentieel van games ten volle te benutten op het gebied van betere en betaalbare zorg, investeren marktpartijen tientallen miljoenen euro’s in het landelijke stimuleringsprogramma Growing Games. Ruim 25 partnersorganisaties, waaronder Dutch Game Garden, zijn bij de uitvoering betrokken.

Verschillende financiers uit de markt, waaronder Dasym Investment Strategies van Frank Botman, zetten gamefondsen op voor applied games. Ook CbusineZ, de innovatie- en participatiemaatschappij van zorgverzekeraar CZ neemt deel aan het traject. Het gaat om enkele tientallen miljoenen euro’s voor nieuwe oplossingen, investeringen in nieuwe gamestudio’s, incubators en nieuwe gametechnologie die moeten leiden tot betere, betaalbaardere en innovatievere zorgverlening.Andere deelnemende partijen waaronder TNO, het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en KPMG brengen kennis in op het gebied van professionalisering, ondernemerschap en applied games. Tevens wordt een Value Center opgericht. Het doel hiervan is het valideren van games op hun beoogde effecten, zodat de toekomstige afnemers zeker zijn van de werkzaamheid van de games. Een dergelijk center is uniek in de wereld.

Utrecht: gameshub met sterke reputatie

De regio Utrecht is een van de grootste gameshubs in Nederland: 50% van alle medewerkers die in de gamesector in Nederland werkzaam zijn, is in Utrecht opgeleid (Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Universiteit Utrecht), en ruim eenderde van alle banen bevindt zich in Utrecht en Hilversum. Daarnaast kent de regio een grote zorgsector. Daarom heeft Economic Board Utrecht het initiatief genomen voor Growing Games.
De provincie Utrecht financiert de opzet van het programma (waaronder coaching en matchmaking), private partijen participeren in de gamefondsen en het opzetten van het Value Center. Dutch Game Garden is partner in Growing Games.

Growing games voor het benutten van groeikansen

De wereldmarkt voor applied games groeit razendsnel, naar verwachting tot 10 miljard euro omzet in 2015. Een verzesvoudiging ten opzichte van 2010. Voor Nederland is de prognose dat het aantal banen in applied games groeit van 1.000 banen in 2012 naar circa 2300 banen in 2015.
Ongekende cijfers in deze crisistijd, en de vraag overstijgt nu nog het aanbod vele malen. Volop groeikansen dus voor de Nederlandse gamesector. Growing Games zet in op het benutten van deze kansen voor verdere groei in marktaandeel, groei van start-ups, meer banen in de gamesector en baanbrekende oplossingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals beperken van de zorgkosten en tegelijkertijd een betere gezondheid.
X