Terugval bij cliënten is ingrijpend voor zowel een cliënt, zijn of haar netwerk als voor de coach/ begeleider. Het betekent een deuk in het zelfvertrouwen van de cliënt en vele stappen terug in het begeleidingstraject. Vaak wordt terugval niet op tijd gesignaleerd doordat cliënten het moeilijk vinden om te praten over datgene waarmee ze zitten, cliënten tekenen van terugval niet herkennen of doordat begeleiders niet frequent inzicht hebben in de gemoedstoestand van een cliënt.

Om terugval te voorkomen en te weten hoe het met een cliënt gaat, vragen sommige coaches informatie te laten bijhouden. Het gebruik van een coachboekje is heel gewoon maar ook bewerkelijk. Bijvoorbeeld omdat een cliënt veel heeft geschreven of doordat je het boekje niet eerder kunt lezen dan tijdens de afspraak met de cliënt. Dit resulteert in het praktische probleem dat je als coach of begeleider niet de tijd hebt om frequent te reflecteren op hoe het gaat. Belangrijker nog: je wil eigenlijk zeker stellen dat een cliënt zelf regelmatig reflecteert op zijn eigen gemoedstoestand en voortgang en zo leert herkennen en anticiperen op vroegtijdige tekenen van terugval. Kortom: het vroegtijdig signaleren van terugval is lastig.

Moodbot

Met de bovenstaande casus in gedachte is Moodbot ontwikkeld: een interactief instrument met game-elementen dat ondersteunt bij het werken aan persoonlijke doelen en vroegtijdig leren herkennen van terugval. Het is gebaseerd op de effectief bewezen methode van vroegsignalering van Fluttert en dient als blended oplossing. Dit betekent dat het een aanvulling vormt op een bestaand face tot face begeleidingstraject. Met de onderliggende methode leren cliënten frequent hun gemoedstoestand te monitoren. Daarnaast leren cliënten vroegtijdige tekenen van terugval te herkennen zodat zij hierop leren inspelen. Tijdens Games for Health 2014 won Moodbot de Growing Games Cure & Care Award.

Ondersteunen met game-elementen

Moodbot geeft de cliënt meer regie en direct inzicht in de voortgang op persoonlijke doelen. Ook geeft het inzicht in het ontstaan van terugval en maken de game-elementen het een interactief instrument. Zo heeft iedere cliënt een robot met een eigen kamer in een ruimteschip. Dit ruimteschip moet naar het einddoel geholpen worden waar een zelfgekozen beloning wacht. Cliënten kunnen er voor zorgen dat het schip het einddoel behaalt door punten te verzamelen. Deze kunnen zij verzamelen door (samen met een coach/ begeleider) te beginnen met het formuleren van persoonlijke doelen. Nadat de doelen zijn opgesteld verdienen cliënten punten door:

  • in te loggen;
  • verschillende lichaamshoudingen en gezichtsuitdrukkingen te geven aan zijn robot en zo zijn eigen gemoedstoestand van die dag te laten zien;
  • te reflecteren op zelfgekozen signalen (gevoel en gedrag) voor terugval of escalatie;
  • een persoonlijk doel te behalen.

Niet alleen

Bij vrijwel elke verandering die we ambiëren is het moeilijk om benodigde gewoonten voor de gewenste verandering aan te leren. Binnen Moodbot staan cliënten er daarom niet alleen voor. Groepsgenoten, familie, vrienden en collega’s kunnen daarom als medespeler fungeren om te helpen bij het behalen van doelen en het frequent monitoren op voortgang. Zo moeten minstens twee medespelers in het spel valideren dat een doel is behaald. Medespelers kunnen zien hoe de Moodbot van een cliënt eruit ziet en daaruit zijn stemming afleiden. Aan de hand daarvan kunnen medespelers via berichten de cliënt stimuleren tot het regelmatig monitoren en reflecteren. Ook kunnen ze berichten inzetten om de cliënt te motiveren wanneer het even iets minder gaat. Medespelers ondersteunen op deze manier bij het opbouwen van de regelmaat die nodig is om nieuw gedrag aan te leren.

Dagelijkse praktijk van Moodbot voor coaches en begeleiders

In de dagelijkse praktijk zien coaches/ begeleiders binnen Moodbot het signaleringsplan van de cliënt en krijgen in één oogopslag een overzicht van de door hem ‘gescoorde’ terugvalsignalen. Ook zien zij de gemoedstoestand (lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en tekstballonnen) en de voortgang omtrent de persoonlijke en (eventuele) groepsdoelen die de cliënt heeft vastgelegd.

Moodbot biedt een vorm van asynchroon-contact. Dit wil zeggen dat je niet afhankelijk bent van tijd of plaats om te weten hoe het met je cliënt gaat. Hierdoor kun je informatie van de cliënt vooraf al lezen en je afspraak hierop voorbereiden. Een ander voordeel is dat je veel vaker kunt monitoren hoe je cliënt scoort op de terugvalsignalen en de mate waarin het de cliënt zelf lukt om tijdig in te spelen. Op deze manier wordt het gat gedicht dat ontstaat door de afhankelijkheid van face-to-face contact, wordt eigen regie gestimuleerd en wordt de kans op terugval verkleind.

Prijswinnaar

Moodbot werd in 2012 verkozen tot het beste innovatieve idee voor de zorgeconomie en won in 2014 de Growing Games Cure & Care Award tijdens het congres Games for Health Europe. Met het gewonnen geldbedrag wordt Moodbot verder ontwikkeld en gevalideerd op zowel zorginhoud, game-opzet als de integratie van techniek.

Achtergrond stichting Moodbot

Van origine is Moodbot ontwikkeld om escalatie en agressie bij cliënten met een psychiatrische stoornis te voorkomen. Inmiddels wordt er echter ook serieuze interesse getoond vanuit de coaching- en integratiemarkt. Om het product breed beschikbaar te maken is daarom stichting Moodbot opgezet. De stichting is een consortium van organisaties dat zorgt voor doorontwikkeling en het beschikbaar stellen van online instrumenten aan zowel zorgorganisaties als zzp’ers. Voor de zorginhoudelijke input nemen de GGZ-organisaties Altrecht, Kijvelanden, Arkin en GGZ Centraal deel aan het consortium. De HKU, Ippo en GainPlay Studio dragen bij aan de ontwikkeling van de gameplay en de bijhorende techniek. Tot slot is eHealth-adviesbureau Redmax verantwoordelijk voor het breed beschikbaar maken van het product, het creëren van randvoorwaarden als: trainingen en implementatie in het primaire proces en het opschalen van het gebruik binnen de organisatie.

Bron: nobco.nl

X