De Nederlandse gamesindustrie groeit met 38 procent nieuwe gamebedrijven sinds 2011. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Gamesmonitor 2015, gepresenteerd op de gameontwikkelaarsconferentie Control Conference.

Gamesmonitor is een onderzoeksproject gericht op het in kaart brengen van de Nederlandse gamesindustrie in cijfers. Naast de omvang en groei van gamebedrijven is ook onderzoek gedaan naar (internationale) samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, ambitie, en gewenste of noodzakelijke ondersteuning om verdere ontwikkeling te stimuleren.

De Nederlandse gamesindustrie in 2015

De gamesindustrie in Nederland groeit hard: van 330 bedrijven in 2011 naar 455 bedrijven in 2015, een groei van 38%. Dat is hoger dan het gemiddelde van de gehele Nederlandse economie (minder dan 2% op jaarbasis). Het aantal professionals werkzaam in de industrie stijgt minder hard, van 3000 naar 3130 banen. Het merendeel van de nieuwe bedrijven zijn namelijk jonge start-ups met 1-5 werknemers. Bij de meeste bestaande bedrijven is het aantal werknemers stabiel gebleven. Daarnaast hebben de afgelopen jaren enkele reorganisaties plaatsgevonden bij grotere bedrijven, zoals Spil Games. Om verdere groei te bewerkstelligen, liggen de uitdagingen met name in de doorgroei van de grote en middelgrote bedrijven.

Meer dan 60% van de gamebedrijven zag een toename in hun omzet uit games, hoewel het merendeel van de winst bescheiden is (tot 100.000 euro). Twee derde van de bedrijven realiseert een deel van de omzet in het buitenland. Uit de resultaten van de Gamesmonitor enquête blijkt dat gamebedrijven overwegend positief zijn over hun eigen situatie, de ambitie hebben om te groeien en ze een stijgende behoefte aan games zien vanuit andere sectoren. Applied games blijken wederom een grote sector in Nederland: bijna de helft van de gameontwikkelaars maakt applied games. Het aantal makers van entertainment games is sinds 2011 verdubbeld.

Professionalisering van de gamesindustrie

De resultaten geven ook een professionalisering van de sector aan. Kenmerkend is de groei van het aantal serviceproviders: denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van game consultancy, monetization, PR en marketing, of lokalisatie.
Het aantal opleidingen dat programma’s aanbiedt voor games (masters en bachelors, maar ook minors en keuzevakken) is eveneens flink toegenomen de afgelopen jaren. In totaal bieden 36 opleidingen van mbo tot universitair niveau gezamenlijk 65 verschillende game programma’s aan. De uitstroom in 2015 bedraagt naar verwachting ca. 1350 studenten.
De volledige resultaten van de Gamesmonitor 2015 worden binnenkort bekend gemaakt met de uitgave van de monitor op de netwerkdag van de Dutch Games Association in november in Leeuwarden.

Partners

De gamesmonitor is gerealiseerd door het programma Growing Games waarbij onderlinge samenwerking plaatsvond tussen Dutch Game Garden, Dutch Game Association, vakblad Control Magazine, onderzoeksinstituut TNO en Economic Board Utrecht.

X