Vier Nederlandse gamebedrijven hebben spelconcepten ontworpen om artsen in opleiding te trainen. De prototypes zijn samen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en onder leiding van Dutch Game Garden gemaakt voor het project Patiënt Veiligheid.

De gamebedrijven Flavour, Little Chicken, Grendel Games en Weirdbeard hebben speelbare gameconcepten ontworpen om onderlinge communicatie en het houden van overzicht tijdens gecompliceerde operaties te trainen. Deze aandachtspunten zouden volgens intern onderzoek van het AMC de patiëntveiligheid kunnen vergroten. Patiëntveiligheid gaat om het zo veel mogelijk voorkomen van onbedoelde, vermijdbare schade aan patiënten in het ziekenhuis. Schade die bijvoorbeeld optreedt door gebrekkige communicatie, onervarenheid met bepaalde situaties in het ziekenhuis of stress in de operatiekamer. Dit kost in de eerste plaats levens en kost daarnaast zo’n 167 miljoen euro per jaar.

De gameconcepten

Flavour richtte zich met de game OK GO! op het oefenen van procedures die artsen moeten volgen bij een galblaasoperatie. Spelers wijzen uiteenlopende medische handelingen toe aan het juiste lid van het operatieteam. In Grendel Games’ Airway Angels dienen spelers in een science fiction-setting de bemanning van een ruimteschip het leven te redden door op de juiste manier de luchtweg te controleren. Weirdbeard maakte een spel waarin spelers leren ‘multitasken’ tijdens een operatie, net zoals chirurgen in het echt doen. In Airplay van Little Chicken krijgen spelers patiënten te zien waarin ze in korte tijd de juiste soort behandeling moeten kiezen. De bedrijven kregen bij de ontwikkeling van de concepten voor artsen in opleiding ondersteuning van medische en didactische experts.

Presentatie op 28 maart in Utrecht

De concepten zijn ontwikkeld tijdens een ‘bootcamp’, een week lange ontwerpsessie op een externe locatie. “De uitdaging was om de gamebedrijven zo snel mogelijk voldoende medische vakkennis bij te brengen”, zegt Jan Pieter van Seventer, strategisch directeur van mede-organisator Dutch Game Garden. “Samen met constante feedback vanuit de medische wereld konden ze zo echt wat zinnigs maken. Dat is goed gelukt.”
Aan het einde van de bootcamp presenteerden de bedrijven de eerste speelbare concepten aan een gevarieerd medisch publiek. De gamende dokters waren zonder uitzondering erg enthousiast over wat er in een week bereikt is. “Eindelijk spellen op een smartphone die écht wat kunnen beteken voor medici, en nog leuk zijn bovendien”, aldus Marlies Schijven, chirurg in het AMC.
Zaak is nu de gameconcepten te valideren en zo mogelijk op de markt te brengen. Op het DSSH-congres (Dutch Society for Simulation in Health Care) op 28 maart in de jaarbeurs in Utrecht presenteert Dutch Game Garden samen met het AMC de bevindingen van het bootcamp aan een publiek van zorgpersoneel, artsen en onderzoekers. 
Kijk voor een online verslag van het bootcamp.

Over Patiënt Veiligheid

Het project Patiënt Veiligheid is gefinancierd vanuit Pieken in de Delta, een overheidstraject voor economische ontwikkeling en innovatie. Deelnemende partijen zijn het AMC ziekenhuis in Amsterdam, onderzoeksinstituut TNO, de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en stichting Dutch Game Garden.
X