june, 2017

02junalldayalldayKvK Serious Game Jam

Event Details

Bedenk een concept voor een ondernemersgame die de speler uitdaagt om zijn ondernemersskills te gebruiken en win! Tijdens de KvK Serious Game Jam zetten teams in één dag een concept neer voor een game waarin bekende ondernemersuitdagingen voorbij komen. Denk aan acquireren en netwerken, samenwerken, financiën en administratie, groeien en innoveren en wet- en regelgeving. Het winnende team mag zijn concept bouwen tot een Proof of Concept.

Ontmoet professionals

Tijdens het event kun je intensief netwerken met grote organisaties die aan de slag willen met gamification en je kunt in contact komen met belangrijke spelers in de gamewereld zoals IJsfontein, ClickNL, HKU en zakelijke adviesorganisaties.
Voor meer informatie klik hier.

IP Rechten 

De winnende game behoudt de IP-rechten over het prototype. In de voorwaarden van de Serious Game Jam staat hierover het volgende:
1. Voor zover deelnemer aanspraak kan maken op intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door de deelnemers tijdens de Challenge ontwikkelde en gepresenteerde ideeën blijven deze rechten rusten bij de betreffende deelnemer, tenzij deze expliciet worden overgedragen aan de KvK.
2. Iedere deelnemer staat ervoor in dat hij/zij de bedenker is van het idee en dat zijn/haar idee geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van de KvK of van derde partijen en dat deelnemer beschikt over de toestemming, licentie die nodig is om het idee in te dienen.

Time

All Day (Friday)

Location

De Ruijterkade 5, 1013 AA Amsterdam

Organizer

Kamer van KoophandelKamer van Koophandel

X