De Europese Unie investeert met het rijk, de provincie en gemeente Utrecht samen vier miljoen euro in de Nederlandse gamesindustrie. Deze investering moet leiden tot extra werkgelegenheid, innovatie en ondernemingen binnen de snel groeiende Nederlandse gamessector. De financiële bijdrage is bedoeld voor Dutch Game Garden, een in Utrecht gevestigde stichting die zich al jaren inzet voor de ontwikkeling van deze jonge industrie.
De bijdrage zorgt ervoor dat Dutch Game Garden haar missie ook de komende vijf jaar kan blijven realiseren: een beter vestigingsklimaat, meer werkgelegenheid en meer mogelijkheden voor innovatie in de Nederlandse gamesindustrie. Hoe meer volwassen bedrijven en starters Dutch Game Garden bij haar activiteiten betrekt, hoe meer bedrijven profijt hebben en des te meer economische impulsen dit oplevert.Het is dan ook positief dat het nieuwe hoofdkwartier van Dutch Game Garden een half jaar na ingebruikname al bijna helemaal vol zit met huurders. De stichting betrok het voormalig pand van ABN-Amro aan de Utrechtse Neude om haar rol als aanjager van de Nederlandse gamesindustrie nog beter te kunnen vervullen. Met succes: maar liefst 35 bedrijven wisten de weg naar het bedrijfsverzamelgebouw te vinden. Inmiddels is er een wachtlijst. Dutch Game Garden bekijkt nu mogelijkheden om het aantal plekken voor huurders uit te breiden.
‘Dutch Game Garden ademt energie en dat werkt aanstekelijk. Als oud-ondernemer weet ik hoe belangrijk het hebben van positieve energie is om succesvol te kunnen zijn,’ zegt Remco van Lunteren, gedeputeerde Economie van de Provincie Utrecht. ‘Onze provincie is voorloper in het faciliteren van creatieve industrie zoals gamedesign, maar bovenal draagt dit bij aan innovatie onder jongeren.’
"De Dutch Game Garden past ook uitstekend bij Utrecht als stad van kennis en cultuur, stelt Mirjam de Rijk, wethouder Economische Zaken. "En het verbindt heel mooi de verschillende disciplines die de stad in huis heeft. De Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht hebben een naam hoog te houden in dit vakgebied. Talent dat daar vandaan komt, wil de stad graag vasthouden. Dan moet je dat ook faciliteren."
De officiële opening van het nieuwe Dutch Game Garden-gebouw vindt half mei plaats, wanneer daar voor de tweede keer het jaarlijkse evenement Indigo: connected by Ziggo plaats vindt. Deze interactieve tentoonstelling biedt bezoekers de kans het laatste in creatief en innovatief gamedesign van Nederlandse bodem te spelen.

X