Dutch Game Garden (DGG) verhuist naar het Beatrixgebouw van Jaarbeurs. Deze centraal gelegen locatie bij het station stelt het cluster van gamebedrijven in staat zich nog scherper te profileren als het epicentrum van de Nederlandse gamesindustrie. DGG heeft sinds haar oprichting meer dan 75 studio’s gehuisvest. Het merendeel van de huidige bewoners verhuist mee en in de toekomst komt ruimte beschikbaar voor nieuwe bedrijven.

Vestigen in Jaarbeurs heeft als voordeel dat DGG zich helemaal kan richten op het begeleiden van startende bedrijven en de organisatie van activiteiten en evenementen. Jaarbeurs neemt het huisvestingsbeheer op zich. Buiten de centrale ligging en goede bereikbaarheid is een ander voordeel van het Beatrixgebouw dat er volop ruimte is voor evenementen. De nabijheid van andersoortige bedrijvigheid in Jaarbeurs nodigt bovendien uit tot kennis- en creatieve uitwisseling met andere sectoren.
Jaarbeurs heeft eerder ruimte geboden aan het huisvesten van aansprekende ondernemersinitiatieven. In 2013 vestigde de start-up Blendle, het bedrijf van o.a. Alexander Klopping, zich in Media Plaza. En vanaf 8 december heeft radiostation Sublime FM zich op de begane grond van het Beatrixgebouw gevestigd. De komst van Dutch Game Garden naar Jaarbeurs is een grote stap in het verder ontwikkelen van het platform, waarbij letterlijk het podium wordt geboden om mensen en markten 24/7 te verbinden.

Een begrip in Nederland en daarbuiten

De afgelopen vijf jaar was Dutch Game Garden gevestigd aan de Neude in het centrum van Utrecht. Daar groeide het cluster uit tot een begrip onder gameontwikkelaars, bedrijven, onderwijsinstellingen, studenten en overheden in binnen- en buitenland. De bedrijvigheid binnen Dutch Game Garden heeft meer dan 300 banen opgeleverd. Een kleine minderheid van de bedrijven verhuist niet mee. Zij vestigen zich op verschillende plekken elders in Utrecht.

Over Dutch Game Garden

De missie van Dutch Game Garden is het creëren van werkgelegenheid en welvaart door de Nederlandse gamesindustrie aan te jagen.  Met het startup support-programma levert de organisatie begeleiding en huisvesting aan jonge ondernemers. DGG organiseert ook evenementen en projecten ten behoeve van informatievoorziening, innovatie, kennisuitwisseling en publiciteit voor Nederlandse game developers.
Dutch Game Garden wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie.
X