Dutch Game Garden zet zich in, samen met 25 partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, om de gamesindustrie te stimuleren. Dit doen wij met het meerjarig stimulerings-programma (2013-2016) Growing Games waarvan we penvoerder zijn. Het programma sluit waar mogelijk aan bij bestaande programma’s en initiatieven die de deelnemende partners al uitvoeren. Door deze activiteiten te bundelen en gericht in te zetten ontstaat meerwaarde voor de applied gamessector. Het programma omvat o.a. scholing, huisvesting, toegang tot investeringskapitaal en nieuwe businessmodellen.

Zo zijn er in het voorjaar door partner Izovator twee goed bezochte masterclasses georganiseerd voor de gamesindustrie, die betrekken hadden op het vergoedingenstelsel voor de gezondheidszorg en inzet van apps en games als behandeling.Verder is in mei jl. Dutch Game Garden uitgebreid van Utrecht en Amsterdam naar Hilversum. De derde vestiging, in het Rotorgebouw aan de Arendstraat, verstevigt en verbindt de lokale gamesindustrie zoals dat ook in Utrecht gebeurt. Zeker gezien het feit dat de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als één van de belangrijkste gamesopleidingen van Nederland in Hilversum is gevestigd. Daarmee is een rijke bron van stagiairs, afstudeerders en startups aanwezig die op zoek naar stages, werk en kantoorruimte.
In de Gamesmonitor van 2012 is een aantal kansen en belemmeringen voor de gamessector geschetst. Growing Games wil deze belemmeringen weg nemen en de kansen optimaal benutten. De applied gamessector heeft een enorme groeipotentie. We willen dat de Nederlandse applied gamebedrijven bovengemiddeld van deze verwachte groei profiteren. Growing Games zet daarom een aantal activiteiten uit waardoor er
1. Meer en grotere bedrijven ontstaan, die zorgen voor substantieel extra werkgelegenheid;
2. Betere toegang van Nederlandse gamestudio’s tot de internationale markt komt;
3. Een sterker en innovatiever ecosysteem in de gamesindustrie ontstaat.
Daarnaast is er financiële steun vanuit het Growing Games programma voor doorontwikkeling van enkele bestaande games tot internationale showcases, die ook actief in het buitenland gepromoot zullen worden. Op 27 en 28 oktober a.s. is de zeer gewaardeerde Games for Health Europe conferentie in het Provinciehuis van Utrecht. Tijdens deze internationale tweedaagse zal ook iZovator vanuit Growing Games een interessant programma voor zorginstellingen en gamebedrijven bieden. Zie voor extra informatie over het Growing Games-programma http://www.growinggames.nl/ 
X