Samen met HKU en meer dan twintig andere Europese partners is Dutch Game Garden het JamToday-programma gestart, een internationaal traject waarmee we game design-principes in een educatieve context onderzoeken en promoten. Hiermee willen we innovatieve lesmethodes in heel Europa uitrollen.

JamToday is een pan-Europees netwerk van universiteiten, steden, bedrijven en instellingen, waarbij Dutch Game Garden is aangehaakt als industriepartner. We promoten succesvol game design dat leidt tot betekenisvolle educatieve spellen. Ook onderzoeken we de beste manier om principes uit game design in te zetten in de schoolklas of in het curriculum. Doel is een duurzame implementatie van ‘leren voor de toekomst’. Enkele partners in het programma naast HKU zijn o.a. het European Network of Living Labs, Glasgow Caledonian University en de Universiteit van Linz.

‘Game based thinking’

We willen docenten, pedagogen en onderwijsprofessionals uitdagen aan de slag te gaan met principes uit game design. In lijn met het eerste kerndoel stimuleren we dat leerlingen en studenten zich ‘game-based thinking’ eigen maken en op creatieve en assertieve wijze met ICT aan de slag gaan, in plaats van slechts gebruiker en consument te zijn. De overige kerngebieden zijn gezonde levensstijl en wiskundig onderwijs.
JamToday is een vraagbaak, evalueert de ontwikkelde methodes, wisselt advies uit en deelt ‘best practices’. Daarnaast organiseren we game jams op zeker 7 locaties in Europa. Iedere jam heeft een bepaald thema en ieder jaar wordt een conferentie gehouden dat zich focust op één van de kerngebieden.
Dutch Game Garden coördineert JamToday vanwege onze grote ervaring met het organiseren en uitvoeren van game jams, bootcamps en vergelijkbare evenementen.

Meer informatie

Voor meer informatie over JamToday kijk je op de website. Hier zullen na verloop van tijd steeds meer resultaten op verschijnen.

X