Level Up!

Het Level Up!-programma liep van 2008 tot en met 2013 en richtte zich op jonge en toekomstige talenten binnen de gamesindustrie. Via het programma werden scholieren en studenten gestimuleerd om een gameopleiding te volgen. Daarnaast onderhielden de deelnemende partijen intensief contact met opleidingen en de industrie om te zorgen voor een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk.

Dankzij Level Up! konden ondernemende studenten beurzen aanvragen voor conferenties, buitenlandse stages en uitwisselingen. Ook bestond de mogelijkheid hard- en software in langdurige bruikleen te krijgen om zelf mee aan de slag te gaan. Netwerkbijeenkomsten zorgden voor kennisdeling en stageplekken. Voor middelbare scholieren zorgde Level Up! voor aantrekkelijke workshops en uitdagende projecten, zoals de Make-a-Game Day.

Terug naar overzicht