We like

Dutch Games Association

De DGA wil een gezond klimaat scheppen voor de gamessector in Nederland door ondernemerschap te stimuleren en een actieve lobby naar de overheid en overige sectoren te vormen. De DGA reageert op actuele ontwikkelingen op gamesgebied in de media en coördineert bij game-toepassingen in het onderwijs.

Economic Board Utrecht (EBU)

Economic Board Utrecht (EBU) maakt groene, gezonde en slimme business cases investeerbaar. Business cases met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Oplossingen die werken en werk creëren. Hiervoor verbindt de EBU bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in coalities met schaalbare initiatieven, die leiden tot nieuwe producten of diensten om het leven hier en elders Groener, Gezonder en Slimmer te maken. http://www.economicboardutrecht.nl/

UtrechtInc

UtrechtInc is een bedrijfsincubator die voor startups een gunstig klimaat creëert om te groeien en te excelleren. Wij willen ondernemers met lef inspireren en stimuleren om van hun businessidee een succesvolle onderneming te maken. De focus ligt op CleanTech, Healthcare & Life Sciences en Interactive Media & ICT. 

Gemeente Hilversum

Hilversum is dé mediastad van Nederland. Meer dan 12.000 mensen werken hier in de media of creatieve industrie. De creatieve sector is van grote economische waarde voor Hilversum en haar inwoners. Behalve het bekende Media Park zijn ook op andere plekken in de stad creatieve bedrijven te vinden, zoals de creatieve campus Werf35.

Werf35

De verzamelplaats voor gamebedrijven, game startups, kunstenaars en creatieven. Met op de Arendstraat de mogelijkheid om prachtig afgewerkte kleine en grote units te huren in het Rotor-gebouw, in samenwerking met Dutch Game Garden.

Nederlands Film Festival

Het Nederlands Film Festival behartigt het belang van de Nederlandse film en de Nederlandse filmcultuur door deze op aansprekende wijze breed onder de aandacht te brengen, te promoten en de kennis over deze kunstdiscipline te verdiepen en te verbreden.

Holland Animation Film Festival

Het Holland Animation Film Festival (HAFF) in Utrecht is een internationaal festival voor animatiefilm. Het HAFF besteedt aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen, vertoont thematische programma’s en retrospectieven en heeft talkshows, masterclasses, lezingen en een educatief programma.

Dyzlo Film

Dyzlo Film is het filmbedrijf van tweelingbroers Lazlo en Dylan Tonk. We maken films op het gebied van kennis, cultuur en maatschappij. In onze films staan innovatieve ideeën en inspirerende verhalen centraal. Dyzlo Film is betrokken, eigenzinnig en kijkt met open blik de wereld in.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

HKU onderscheidt zich met hoger onderwijs in de kunsten en de media en is een drijvende kracht in opleidingen en innovatie voor de creatieve industrie. Aan HKU studeren bijna 4000 studenten in de richtingen Beeldende Kunst, Vormgeving, Muziek, Theater, Games en Interactie, Media en Kunstmanagement. HKU biedt meerdere gamesopleidingen aan, waaronder Game Design and Development en Interactive Performance Design.

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht (opgericht in 1636) heeft meer dan 30.000 studenten. De universiteit scoort consequent hoog op verschillende indexen die kwaliteit van onderwijs en onderzoek meten. De opleiding gametechnologie is de enige universitaire bacheloropleiding in Nederland waarin games centraal staan.

Grafisch Lyceum Utrecht

Het Grafisch Lyceum Utrecht is een toonaangevende opleider voor de grafimedia en een vakkundig opleidinginstituut met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het GLU kent twee studierichtingen voor toekomstige gamedesigners: Game Artist en Gamedeveloper.

International Game Architecture & Design (NHTV), Breda

De NHTV is een internationale hogeschool die zich aanvankelijk op toerisme en recreatie richtte. Tegenwoordig is het een groot opleidingsinstituut met een belangrijke game-component in de vorm van de studie International Game Architecture & Design. Dit is een Engelstalige opleiding met een praktische inslag.

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam is een belangrijk instituut voor hoger beroepsonderwijs in de hoofdstad van Nederland. De opleiding Game Development is een leerroute van de opleiding Informatica. De focus ligt op de technische- of programmeerkant van game design.

NHL Hogeschool

De NHL in Leeuwarden is één van de belangrijkste instellingen voor hoger onderwijs in het noorden van Nederland. De opleiding communicatie en multimedia-design leidt studenten op tot breed inzetbare professionals op het gebied van games, interactie, communicatie en reclame.

Saxion Hogeschool Enschede

Met de opleiding Game Creation & Producing is Saxion Hogeschool een belangrijke schakel voor de gamesindustrie in het oosten van het land. De opleiding koppelt technologie, creativiteit, innovatie en menswetenschappen aan elkaar. De studie is onderdeel van de opleiding Kunst & Techniek.

Dutch Game Music

DutchGameMusic is een initiatief van kennisinstellingen, instanties en bedrijven werkzaam in de Nederlandse Game- en muziek-industrie. DutchGameMusic heeft als doelstelling de muziek in games - en diens makers - zichtbaarder te maken en een overzicht te scheppen van het Nederlands gamemuziek-klimaat.

Zo-ii (Zuraida Buter)

Zo-ii (Zuraida Buter) organiseert bijeenkomsten, game jams, workshops en tentoonstellingen die iets te maken hebben met games en play. Haar voornaamste doel is het bevorderen van creativiteit en samenwerking onder gamedevelopers en andere creatieven op internationaal niveau.